Thiết bị đầu cuối - Đầu nối Turret

Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
W2630-00 Harwin TERM TURRET SINGLE L=14.9-15.4MM   Thắc mắc
2704-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=8.33MM $0.6/pcs Thắc mắc
H9022-01 Harwin TERM TURRET SINGLE L=7.65MM TIN   Thắc mắc
2709-3-07-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=6.35MM $0.526/pcs Thắc mắc
2365-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=5.41MM $0.48/pcs Thắc mắc
0730-3-05-01-00-00-01-0 Mill-Max TERM TURRET PIN L=4.01MM $0.48/pcs Thắc mắc
2513-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=4.78MM $0.48/pcs Thắc mắc
2533-0-00-44-00-00-07-0 Image 2533-0-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=6.35MM $0.435/pcs Thắc mắc
2524-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=8.64MM $0.512/pcs Thắc mắc
2305-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs Thắc mắc
2329-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=6.35MM $0.48/pcs Thắc mắc
2102-5-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET $0.48/pcs Thắc mắc
1582-1 Image 1582-1 Keystone Electronics Corp. TERM TURRET HOLLOW L=8.33MM TIN $0.277/pcs Thắc mắc
2113-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=2.39MM $0.48/pcs Thắc mắc
2703-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=8.33MM $0.534/pcs Thắc mắc
2812-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=9.14MM $0.812/pcs Thắc mắc
2705-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=6.02MM $0.592/pcs Thắc mắc
2805-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=5.94MM $0.579/pcs Thắc mắc
2713-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=7.14MM $0.569/pcs Thắc mắc
H2039-01 Image H2039-01 Harwin TERM TURRET HOLLOW L=12.7MM TIN $0.406/pcs Thắc mắc
1562-3 Image 1562-3 Keystone Electronics Corp. TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN $0.142/pcs Thắc mắc
2501-1-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs Thắc mắc
2310-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=4.72MM $0.48/pcs Thắc mắc
0730-3-05-80-00-00-01-0 Mill-Max TERM TURRET PIN $0.48/pcs Thắc mắc
2802-3-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.564/pcs Thắc mắc
1574-3 Image 1574-3 Keystone Electronics Corp. TERM TURRET DOUBLE L=2.64MM TIN $0.175/pcs Thắc mắc
2312-2-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs Thắc mắc
2506-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=3.96MM $0.48/pcs Thắc mắc
2108-3-00-01-00-00-07-0 Image 2108-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=3.96MM $0.48/pcs Thắc mắc
1122-0-22-80-00-00-01-0 Mill-Max CONN PC PIN CIRC $0.48/pcs Thắc mắc
2309-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET PIN L=1.93MM SILVER $0.48/pcs Thắc mắc
2708-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DOUBLE L=4.75MM $0.555/pcs Thắc mắc
1096-2-05-80-00-00-01-0 Mill-Max TERM TURRET PIN $0.48/pcs Thắc mắc
2708-2-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET DBL $0.551/pcs Thắc mắc
2316-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=3.84MM $0.435/pcs Thắc mắc
2301-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=2.36MM $0.48/pcs Thắc mắc
2325-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=2.77MM $0.48/pcs Thắc mắc
2811-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=11.91MM $0.717/pcs Thắc mắc
2501-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=5.56MM $0.48/pcs Thắc mắc
W2222-00 Image W2222-00 Harwin TERM TURRET PIN L=6.5MM SILVER $0.724/pcs Thắc mắc
2501-3-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs Thắc mắc
2706-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET PIN L=5.56MM $0.539/pcs Thắc mắc
1595-2 Image 1595-2 Keystone Electronics Corp. TERM TURRET SINGLE L=4.75MM TIN $0.229/pcs Thắc mắc
2329-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=6.35MM $0.48/pcs Thắc mắc
2355-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=4.85MM $0.48/pcs Thắc mắc
2805-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=5.94MM $0.525/pcs Thắc mắc
2108-4-00-80-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SNG $0.48/pcs Thắc mắc
2704-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=8.33MM $0.543/pcs Thắc mắc
0700-0-00-01-00-00-03-0 Mill-Max TERM TURRET PIN L=4.01MM $0.48/pcs Thắc mắc
2801-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max TERM TURRET SINGLE L=9.14MM $0.589/pcs Thắc mắc
Tổng số 1,245 mặt hàng
Trước123456789101112131415Tiếp theoCuối