Tạo mẫu bảng, bộ chế tạo

Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
Q23660 Image Q23660 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 50-1M OHM 70PCS   Thắc mắc
H-851 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 1-100K OHM 30PCS $22.8/pcs Thắc mắc
H-860 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 1-100K OHM 30PCS $26.6/pcs Thắc mắc
Q23612 Image Q23612 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 100-1M OHM 140PC   Thắc mắc
Q23574 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 50-2M OHM 75PCS   Thắc mắc
Q23604 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 100-1M OHM 140PC   Thắc mắc
H-1202 Image H-1202 Bourns, Inc. KIT POT ROTARY 250-500K OHM 24PC   Thắc mắc
963223-KIT Image 963223-KIT CTS Electronic Components FORCE3D ETNA REPAIR KIT   Thắc mắc
Q227224 Panasonic KIT POT TRIMMER 220-1M OHM 150PC   Thắc mắc
H-856 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 1-50K OHM 30PCS $28.8/pcs Thắc mắc
963191-KIT Image 963191-KIT CTS Electronic Components STRIKE FORCE 3D FORMOSA RPR KIT   Thắc mắc
H-858 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 1-100K OHM 30PCS $19/pcs Thắc mắc
Q23610 Image Q23610 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 100-1M OHM 140PC   Thắc mắc
Q23582 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 100-50K OHM 90PC   Thắc mắc
H-1203 Image H-1203 Bourns, Inc. KIT POT ROTARY 5K-1M OHM 6PCS $87.57/pcs Thắc mắc
H-854 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 1-50K OHM 30PCS $22.8/pcs Thắc mắc
H-815 Image H-815 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 10-100K OHM 90PC $30.6/pcs Thắc mắc
P1E-KIT Image P1E-KIT Panasonic KIT POT TRIMMER 100-1M OHM 130PC   Thắc mắc
H-855 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 1-50K OHM 30PCS $22.8/pcs Thắc mắc
Q23662 Image Q23662 Bourns, Inc. KIT POT TRIMMER 50-1M OHM 70PCS   Thắc mắc
OM13494UL NXP Semiconductors / Freescale SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION $22.73/pcs Thắc mắc
Tổng số 21 mặt hàng
Trước1Tiếp theoCuối