Máy in 3D

Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
3DP0005-MB-US DFRobot OVERLORD 3D PRINTER - MATTE BLAC $668.47/pcs Thắc mắc
TOL-13880 Image TOL-13880 SparkFun TAZ 6 3D PRINTER $3124.94/pcs Thắc mắc
KT-PR0041EU Image KT-PR0041EU LulzBot TAZ 6 3D PRINTER EUROPE $2500/pcs Thắc mắc
114990218 Seeed 3DOODLER 2.0-USA STANDARD   Thắc mắc
3DP0005-CB-US Image 3DP0005-CB-US DFRobot OVERLORD 3D PRINTER - CLASSIC BL $668.47/pcs Thắc mắc
3DP0003-MB-EU DFRobot OVERLORD PRO 3D PRINTER - MATTE $1153.9/pcs Thắc mắc
KT-PR0041AU Image KT-PR0041AU LulzBot TAZ 6 3D PRINTER AUSTRALIA $2500/pcs Thắc mắc
KT-PR0047NA Image KT-PR0047NA LulzBot LULZBOT MINI 2 NORTH AMERICA $1500/pcs Thắc mắc
KT-PR0047EU Image KT-PR0047EU LulzBot LULZBOT MINI 2 EUROPE $1500/pcs Thắc mắc
KT-PR0047AU Image KT-PR0047AU LulzBot LULZBOT MINI 2 AUSTRALIA $1500/pcs Thắc mắc
KT-PR0041NA Image KT-PR0041NA LulzBot TAZ 6 3D PRINTER NORTH AMERICA $2500/pcs Thắc mắc
3DP0003-CB-US Image 3DP0003-CB-US DFRobot OVERLORD PRO 3D PRINTER - CLASSI $1080.47/pcs Thắc mắc
3DP0005-MB-EU DFRobot OVERLORD 3D PRINTER - MATTE BLAC $668.47/pcs Thắc mắc
3DP0003-CB-EU Image 3DP0003-CB-EU DFRobot OVERLORD PRO 3D PRINTER - CLASSI $1080.47/pcs Thắc mắc
3DP0003-MB-US Image 3DP0003-MB-US DFRobot OVERLORD PRO 3D PRINTER - MATTE $1080.47/pcs Thắc mắc
TOL-13256 Image TOL-13256 SparkFun LULZBOT MINI 3D PRINTER   Thắc mắc
3DP0005-CB-EU Image 3DP0005-CB-EU DFRobot OVERLORD 3D PRINTER - CLASSIC BL $668.47/pcs Thắc mắc
Tổng số 17 mặt hàng
Trước1Tiếp theoCuối