Nguồn chiếu sáng

Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
50206 Image 50206 Luxo LENS 2.5X   Thắc mắc
23FM08L Panasonic FOCAL LENGTH 8MM W/LOCKS   Thắc mắc
26501-AL3 Image 26501-AL3 Aven LENS 1.75X $27.92/pcs Thắc mắc
26800B-444 Aven EYEPIECE 5X   Thắc mắc
36639 Luxo LENS 2.25X $37.57/pcs Thắc mắc
26700-151 Image 26700-151 Aven LENS 0.6X - 4X $463.16/pcs Thắc mắc
26800B-458 Image 26800B-458 Aven EYEPIECE 10X $184.02/pcs Thắc mắc
26800B-450 Image 26800B-450 Aven EYEPIECE 20X $158.64/pcs Thắc mắc
26700-501-20 Aven LENS 20X - 100X   Thắc mắc
26700-104-2X Image 26700-104-2X Aven LENS 2X   Thắc mắc
26800B-426 Image 26800B-426 Aven LENS 0.75X   Thắc mắc
23FM50L Panasonic FOCAL LENGTH 50MM W/LOCKS   Thắc mắc
26800B-407 Image 26800B-407 Aven EYEPIECE 20X   Thắc mắc
26800B-463 Image 26800B-463 Aven LENS 1.6X $139.6/pcs Thắc mắc
26800B-449 Image 26800B-449 Aven EYEPIECE 15X $145.95/pcs Thắc mắc
26700-166 Image 26700-166 Aven LENS 2X $231.58/pcs Thắc mắc
26700-162 Image 26700-162 Aven LENS 0.5X $173.68/pcs Thắc mắc
26111 Image 26111 Aven LENS 2.75X $41.64/pcs Thắc mắc
26700-104-4X Image 26700-104-4X Aven LENS 4X   Thắc mắc
26700-151-CX Image 26700-151-CX Aven LENS 0.6X - 4X   Thắc mắc
010-00326R Image 010-00326R Excelitas Technologies LED MICROSCOPY ILLUMINATOR $6495.04/pcs Thắc mắc
LV2000-B Image LV2000-B O.C. White Co. LED RING LIGHT 2.35" ID $349/pcs Thắc mắc
26200B-201 Image 26200B-201 Aven FLUORESCENT RING LIGHT 2.16" ID   Thắc mắc
26200B-214 Image 26200B-214 Aven LED RING LIGHT 2.76" ID $119.18/pcs Thắc mắc
26200A-403 Image 26200A-403 Aven FIBER OPTIC RING LIGHT 1.125" ID $384.18/pcs Thắc mắc
26200B-220 Image 26200B-220 Aven LED ILLUMINATOR   Thắc mắc
LV2000 Image LV2000 O.C. White Co. LED RING LIGHT 2.35" ID $349/pcs Thắc mắc
26200B-216 Image 26200B-216 Aven LED RING LIGHT 1.97" ID $140.64/pcs Thắc mắc
18742 Image 18742 Luxo FLUORESCENT RING LIGHT   Thắc mắc
26200B-217 Image 26200B-217 Aven LED RING LIGHT 2.63" ID $515.1/pcs Thắc mắc
26200B-212 Image 26200B-212 Aven LED RING LIGHT 2.76" ID   Thắc mắc
UV2000-B Image UV2000-B O.C. White Co. LED RING LIGHT $459/pcs Thắc mắc
26200A-201 Image 26200A-201 Aven FIBER OPTIC ILLUMINATOR   Thắc mắc
LFORL-CR Image LFORL-CR Luxo FIBER OPTIC RING LIGHT   Thắc mắc
26534 Image 26534 Aven LED ILLUMINATOR GOOSENECK LIGHTS $40.864/pcs Thắc mắc
26200A-402 Image 26200A-402 Aven FIBER OPTIC RING LIGHT 2.31" ID $254.24/pcs Thắc mắc
26200B-222 Image 26200B-222 Aven LED RING LIGHT 2.44" ID $383.068/pcs Thắc mắc
26200B-210 Aven LED RING LIGHT   Thắc mắc
26200A-531 Aven FIBER OPTIC BACKLIGHT 2" X 2"   Thắc mắc
010-00324R Image 010-00324R Excelitas Technologies LED MICROSCOPY ILLUMINATOR $12360.06/pcs Thắc mắc
LFOLED40 Image LFOLED40 Luxo FIBER OPTIC ILLUMINATOR   Thắc mắc
26200B-202 Image 26200B-202 Aven FLUORESCENT RING LIGHT   Thắc mắc
26200B-218 Image 26200B-218 Aven LED RING LIGHT 2.63" ID $987.78/pcs Thắc mắc
LFOD150 Image LFOD150 Luxo FIBER OPTIC ILLUMINATOR   Thắc mắc
LV3500 Image LV3500 O.C. White Co. LED RING LIGHT 2.35" ID $349/pcs Thắc mắc
LED3000 Image LED3000 Luxo LED RING LIGHT   Thắc mắc
LV3500-B Image LV3500-B O.C. White Co. LED RING LIGHT 2.35" ID $349/pcs Thắc mắc
26200A-200 Aven FIBER OPTIC ILLUMINATOR   Thắc mắc
FL3000-A Image FL3000-A O.C. White Co. FIBER OPTIC GOOSENECK LIGHT $699/pcs Thắc mắc
OTFI-0295 Image OTFI-0295 Excelitas Technologies FIBER OPTIC ILLUMINATOR $1197/pcs Thắc mắc
Tổng số 51 mặt hàng
Trước12Tiếp theoCuối