Cấu hình nguồn AC DC

Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
XRA-00 Image XRA-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $259.284/pcs Thắc mắc
XMD-01 Image XMD-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 750W 4 SLOT $246.84/pcs Thắc mắc
XLB-01 Image XLB-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $158.355/pcs Thắc mắc
XLA-01 Image XLA-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $155.601/pcs Thắc mắc
XCA-01 Image XCA-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $244.73/pcs Thắc mắc
XBC-01 Image XBC-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 800W 6 SLOT $329.588/pcs Thắc mắc
UX6 Image UX6 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT $199.665/pcs Thắc mắc
XQC-00 Image XQC-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT $316.965/pcs Thắc mắc
XCE-00 Image XCE-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1340W 6 SLOT $308.55/pcs Thắc mắc
XLDC01 Image XLDC01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 750W 4 SLOT $252.96/pcs Thắc mắc
XBB-01 Image XBB-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 6 SLOT $354.144/pcs Thắc mắc
XWA-01 Image XWA-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $366.792/pcs Thắc mắc
XVA-01 Image XVA-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $273.514/pcs Thắc mắc
C450H Image C450H Sanken Electric Co., Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 450W 5 SLOT $138.32/pcs Thắc mắc
XHB-00 Image XHB-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 6 SLOT $289.324/pcs Thắc mắc
XVE-01 Image XVE-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1340W 6 SLOT $352.512/pcs Thắc mắc
XNB-01 Image XNB-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $275.094/pcs Thắc mắc
CX06S-0000-C-A Image CX06S-0000-C-A Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $197.944/pcs Thắc mắc
XRC-00 Image XRC-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $245.438/pcs Thắc mắc
XLA-00 Image XLA-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $155.601/pcs Thắc mắc
LPM409-CHAS Bel CONFIG POWER CHASSIS 900W 4 SLOT $245.655/pcs Thắc mắc
XCC-00 Image XCC-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1000W 6 SLOT $244.035/pcs Thắc mắc
XWB-01 Image XWB-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 6 SLOT $374.136/pcs Thắc mắc
XMB-01 Image XMB-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $183.141/pcs Thắc mắc
XCDC01 Image XCDC01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT $269.28/pcs Thắc mắc
XCD-01 Image XCD-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT $256.658/pcs Thắc mắc
XCB-01 Image XCB-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 700W 6 SLOT $225.184/pcs Thắc mắc
XCEC01 Image XCEC01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1340W 6 SLOT $321.172/pcs Thắc mắc
XVC-01 Image XVC-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1000W 6 SLOT $330.43/pcs Thắc mắc
UX4R Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $230.826/pcs Thắc mắc
LPM616-CHAS Bel CONFIG PWR CHASSIS 1600W 6 SLOT $275.01/pcs Thắc mắc
XCD-00 Image XCD-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT $256.658/pcs Thắc mắc
XWC-01 Image XWC-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 800W 6 SLOT $374.544/pcs Thắc mắc
C650H Image C650H Sanken Electric Co., Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 650W 5 SLOT $160.93/pcs Thắc mắc
CX06S-0000-N-A Image CX06S-0000-N-A Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $174.191/pcs Thắc mắc
XFAS01 Image XFAS01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $438.983/pcs Thắc mắc
CX06S-0000-S-A Image CX06S-0000-S-A Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $207.416/pcs Thắc mắc
XTB-01 Image XTB-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $244.035/pcs Thắc mắc
C300H Image C300H Sanken Electric Co., Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 300W 4 SLOT $120.06/pcs Thắc mắc
XNA-01 Image XNA-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $259.284/pcs Thắc mắc
XZB-00 Image XZB-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 900W 6 SLOT $359.856/pcs Thắc mắc
XLD-00 Image XLD-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 750W 4 SLOT $211.778/pcs Thắc mắc
XTA-01 Image XTA-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $270.352/pcs Thắc mắc
CX06S-0000-N-B Image CX06S-0000-N-B Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $174.191/pcs Thắc mắc
XHA-00 Image XHA-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $275.094/pcs Thắc mắc
XRB-00 Image XRB-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $264.028/pcs Thắc mắc
XVD-01 Image XVD-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1200W 6 SLOT $307.148/pcs Thắc mắc
CX06M-0000-N-A Image CX06M-0000-N-A Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $209.674/pcs Thắc mắc
XCE-01 Image XCE-01 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG PWR CHASSIS 1340W 6 SLOT $308.55/pcs Thắc mắc
XKB-00 Image XKB-00 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $199.665/pcs Thắc mắc
Tổng số 80 mặt hàng
Trước12Tiếp theoCuối