Bộ chuyển đổi AC DC

Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
XG4 Image XG4 Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) $91.323/pcs Thắc mắc
XGM Image XGM Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) $89.505/pcs Thắc mắc
CMCC Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 24V (15-28V) $74.427/pcs Thắc mắc
LPM126-OUTA1-12 Bel CONFIG DC PWR MOD 12V (5.2-15V) $100.58/pcs Thắc mắc
XGE Image XGE Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) $60.518/pcs Thắc mắc
XGB Image XGB Excelsys Technologies Ltd. CONFG DC PWR MOD 24V(19.2-26.4V) $68.478/pcs Thắc mắc
CME Image CME Excelsys Technologies Ltd. CONFG DC PWR MOD 24V(22.8-25.2V) $139.352/pcs Thắc mắc
C050S05 Image C050S05 Sanken Electric Co., Ltd. CONFIG DC PWR MOD 5V (4.8-5.1V) $32.2/pcs Thắc mắc
XGR Image XGR Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) $83.997/pcs Thắc mắc
C150S05 Image C150S05 Sanken Electric Co., Ltd. CONFIG DC PWR MOD 5V (4.8-5.1V) $48.62/pcs Thắc mắc
XGK Image XGK Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) $81.932/pcs Thắc mắc
C130X24 Image C130X24 Sanken Electric Co., Ltd. CONFG DC PWR MOD 24V(22.8-24.7V) $54.34/pcs Thắc mắc
XG5C Image XG5C Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) $98.208/pcs Thắc mắc
XGCC Image XGCC Excelsys Technologies Ltd. CONFG DC PWR MOD 36V(28.8-39.6V) $75.363/pcs Thắc mắc
XGH Image XGH Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) $81.932/pcs Thắc mắc
XG2C Image XG2C Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) $98.208/pcs Thắc mắc
XGA Image XGA Excelsys Technologies Ltd. CONFG DC PWR MOD 12V(10.8-15.6V) $68.478/pcs Thắc mắc
CMGC Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 24V (3-30V) $88.783/pcs Thắc mắc
XGF Image XGF Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) $72.609/pcs Thắc mắc
XGLC Image XGLC Excelsys Technologies Ltd. CONFIG DC PWR MOD 48V (24-58V) $88.817/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#EEEEE-03 Image NMP1K2-#EEEEE-03 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-KHHH#C-02 Image NMP1K2-KHHH#C-02 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-ECKC#E-00 Image NMP1K2-ECKC#E-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#C#HHH-00 Image NMP1K2-#C#HHH-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
MP6-1E-1L-1L-1Q-1Q-40 Image MP6-1E-1L-1L-1Q-1Q-40 Astec America (Artesyn Embedded Technologies) MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY   Thắc mắc
NMP1K2-KKEKEK-01 Image NMP1K2-KKEKEK-01 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $608.9/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#E#KK#-00 Image NMP1K2-#E#KK#-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $411.52/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HCKECC-00 Image NMP1K2-HCKECC-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $604.48/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#EECEE-05 Image NMP1K2-#EECEE-05 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#CKECC-05 Image NMP1K2-#CKECC-05 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-H#EEHK-03 Image NMP1K2-H#EEHK-03 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#EEEHK-07 Image NMP1K2-#EEEHK-07 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $546.72/pcs Thắc mắc
NMP1K2-EK##KK-00 Image NMP1K2-EK##KK-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
LCA50S-24-GH Cosel AC/DC PS (OPEN FRAME) $57.9/pcs Thắc mắc
CUS100ME24/A Image CUS100ME24/A TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC CONVERTER 24V 100W $69.825/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HEKKE#-03 Image NMP1K2-HEKKE#-03 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HKCKKC-00 Image NMP1K2-HKCKKC-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $604.48/pcs Thắc mắc
MP8-1E-1N-1W-4ED-4ED-LLN-00 Astec America (Artesyn Embedded Technologies) MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY   Thắc mắc
MP6-2Q-2Q-4LE-00 Image MP6-2Q-2Q-4LE-00 Astec America (Artesyn Embedded Technologies) MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY   Thắc mắc
NMP1K2-#CEE#K-03 Image NMP1K2-#CEE#K-03 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $480.26/pcs Thắc mắc
VMS-1200-60-CFS-C1 CUI, Inc. AC/DC CONVERTER   Thắc mắc
MBC150-1005G-2 Image MBC150-1005G-2 Bel AC/DC CONVERTER 5V 110/150W $76.967/pcs Thắc mắc
NMP1K2-K##KEC-00 Image NMP1K2-K##KEC-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
MP8-3W-00 Astec America (Artesyn Embedded Technologies) MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY   Thắc mắc
NMP1K2-E##CKK-05 Image NMP1K2-E##CKK-05 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $480.26/pcs Thắc mắc
VCS100US24 Image VCS100US24 XP Power AC/DC CONVERTER 24V 100W $24.505/pcs Thắc mắc
LCA15S-15-GY Cosel AC/DC PS (OPEN FRAME) $35.19/pcs Thắc mắc
NMP1K2-KK#CKK-01 Image NMP1K2-KK#CKK-01 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-H#KCEH-00 Image NMP1K2-H#KCEH-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CECECC-00 Image NMP1K2-CECECC-00 MEAN WELL NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $604.48/pcs Thắc mắc
Tổng số 60,266 mặt hàng
Trước123456789101112131415Tiếp theoCuối