Thiết bị - Nguồn điện (Thử nghiệm, Ghế)

Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
9116 Image 9116 B&K Precision AC/DC CONVERTER 150V 30A 1200W $2030/pcs Thắc mắc
Z650-1.25-LAN-U Image Z650-1.25-LAN-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY $2861.27/pcs Thắc mắc
Z100-6-L-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-100V   Thắc mắc
Z36-18-IEEE-U Image Z36-18-IEEE-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V $2444.47/pcs Thắc mắc
Z10-20-IS420-U Image Z10-20-IS420-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-10V $1599.23/pcs Thắc mắc
Z100-4-L-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-100V   Thắc mắc
Z20-30-IS510-U Image Z20-30-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-20V $2216.46/pcs Thắc mắc
1791 Image 1791 B&K Precision POWER SUPPLY LINEAR 64VDC 10A   Thắc mắc
1710A Image 1710A B&K Precision POWER SUPPLY 0-30VDC 0-1A $265/pcs Thắc mắc
Z650-0.32-IS510-U Image Z650-0.32-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUPPLY OUTPUT 0-650V 0-.32A $1659.01/pcs Thắc mắc
ZUP10-20/U Image ZUP10-20/U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUP BENCH PROG 0-10V 200W $1177.97/pcs Thắc mắc
1696 Image 1696 B&K Precision POWER SUPPLY DC SWITCHER 1-20V $375/pcs Thắc mắc
ZUP20-40/U Image ZUP20-40/U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUP BENCH PROG 0-20V 800W $2199.45/pcs Thắc mắc
ZUP120-1.8/U Image ZUP120-1.8/U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUP BENCH PROG 0-120V 216W $1234.05/pcs Thắc mắc
Z160-5-LAN-U Image Z160-5-LAN-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY $2861.27/pcs Thắc mắc
1515 Image 1515 Global Specialties VARIABLE AC PWR SRC 0-130V 15A   Thắc mắc
Z60-3.5-IEEE-U Image Z60-3.5-IEEE-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-60V $1802.86/pcs Thắc mắc
1747 Image 1747 B&K Precision PWR SUP 0-35,0-60VDC 0-10,0-5A $879.01/pcs Thắc mắc
Z36-12-IEEE-U Image Z36-12-IEEE-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V $2126.3/pcs Thắc mắc
Z20-10-IS510-U Image Z20-10-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-20V $1599.23/pcs Thắc mắc
1550-220V Image 1550-220V B&K Precision PWR SPLY 36V 0-3A W/USB 220V-IN $149/pcs Thắc mắc
9185B Image 9185B B&K Precision DC PWR SUPL 0-400V.5A/0-600V.35A $1365.01/pcs Thắc mắc
Z650-1.25-IS510-U Image Z650-1.25-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY $2604.01/pcs Thắc mắc
ZUP6-33/LUW Image ZUP6-33/LUW TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUP BENCH PROG 0-6V 198W $1339.38/pcs Thắc mắc
Z10-20-LAN-U Image Z10-20-LAN-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-10V $1829.37/pcs Thắc mắc
Z320-0.65-IEEE-U Image Z320-0.65-IEEE-U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUPPLY OUTPUT 0-320V 0-.65A $1863.76/pcs Thắc mắc
Z320-1.3-LAN-U Image Z320-1.3-LAN-U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUPPLY OUTPUT 0-320V 0-1.3A $2231.26/pcs Thắc mắc
1794 Image 1794 B&K Precision POWER SPLY DC LINEAR 0-32V 0-30A   Thắc mắc
1690 Image 1690 B&K Precision POWER SUPPLY DIGITAL 28A   Thắc mắc
Z36-24-IEEE-U Image Z36-24-IEEE-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V $2725.51/pcs Thắc mắc
Z160-1.3-LAN-U Image Z160-1.3-LAN-U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUPPLY OUTPUT 0-160V 0-1.3A $1890.01/pcs Thắc mắc
Z20-40-IS510-U Image Z20-40-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-20V $2497.49/pcs Thắc mắc
Z160-2.6-IS510-U Image Z160-2.6-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUPPLY OUTPUT 0-160V 0-2.6A $1984.5/pcs Thắc mắc
Z60-10-U Image Z60-10-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-60V $1829.37/pcs Thắc mắc
Z160-5-IS510-U Image Z160-5-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY $2604.01/pcs Thắc mắc
Z36-12-IS510-U Image Z36-12-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V $1914.21/pcs Thắc mắc
ZUP10-80/U Image ZUP10-80/U TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUP BENCH PROG 0-10V 800W $2199.45/pcs Thắc mắc
Z60-7-L-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-60V $1797.56/pcs Thắc mắc
ZUP36-24 Image ZUP36-24 TDK-Lambda Americas, Inc. PWR SUP BENCH PROG 0-36V 864W $2184.66/pcs Thắc mắc
1746B Image 1746B B&K Precision POWER SUPPLY 0-16VDC 0-10A   Thắc mắc
9171B Image 9171B B&K Precision DC PWR SUPPLY 0-10V 10A/0-20V 5A $945/pcs Thắc mắc
ZUP607/LU TDK-Lambda Americas, Inc. BENCH TOP POWER SUPPLIES $1700.41/pcs Thắc mắc
1666 Image 1666 B&K Precision POWER SUPPLY DC SWITCHER 1-40V $269/pcs Thắc mắc
9153 Image 9153 B&K Precision POWER SUPPLY DC 60V/9A PROGRAM   Thắc mắc
Z36-24-IS510-U Image Z36-24-IS510-U TDK-Lambda Americas, Inc. AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V $2497.49/pcs Thắc mắc
1653A-220V Image 1653A-220V B&K Precision POWER SUPPLY 150V 2A AC 220VAC   Thắc mắc
ZUP666/LU TDK-Lambda Americas, Inc. BENCH TOP POWER SUPPLIES $1700.41/pcs Thắc mắc
382276 Image 382276 FLIR PWR SUP 1-30V 600W 1-20A $379.99/pcs Thắc mắc
1900B-220V Image 1900B-220V B&K Precision 1-16V, 60A SWITCHING DC POWER SU $645/pcs Thắc mắc
1673 Image 1673 B&K Precision PWR SUPPLY 0-32V 0-6A TRIPLEOUT $829.01/pcs Thắc mắc
Tổng số 471 mặt hàng
Trước12345678910Tiếp theoCuối