Thử nghiệm Đoạn - IC

Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
5124/POM Pomona Electronics DIP TEST CLIP 24PIN CLOSED GOLD   Thắc mắc
923660-24 Image 923660-24 3M 24-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .30" $24.602/pcs Thắc mắc
923880-40-I 3M CABLE ASSY 40PIN W/OPEN END&CUP   Thắc mắc
5251 Image 5251 Pomona Electronics TEST CLIP 14PIN SOIC $12.203/pcs Thắc mắc
5281 Image 5281 Pomona Electronics TEST CLIP 44PIN 11X11 PLCC $48.668/pcs Thắc mắc
923660-28 Image 923660-28 3M 28-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .30" $27.151/pcs Thắc mắc
923884-40-I 3M CABLE ASSY 40PIN DIP W/CLIP $66.87/pcs Thắc mắc
4140A Pomona Electronics CLIP DIP TEST 40PIN CLOSE NICKEL   Thắc mắc
5747 Pomona Electronics CLIP 32PIN TEMPLATE PLCC   Thắc mắc
923739-36 3M 36-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60" $28.472/pcs Thắc mắc
927739-22 Image 927739-22 3M TEST CLIP 22POS DIP KNIFE EDGE.6 $72.674/pcs Thắc mắc
5772-2 Pomona Electronics TEST CLIP EIAJ QFP 128POS 3.2   Thắc mắc
4340A Pomona Electronics DIP TEST CLIP 40PIN OPEM NICKEL   Thắc mắc
923690-48 3M 48-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .60" $67.319/pcs Thắc mắc
923739-20 Image 923739-20 3M 20-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30" $36.559/pcs Thắc mắc
923743-18 Image 923743-18 3M 18-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30" $33.025/pcs Thắc mắc
927739-28 Image 927739-28 3M TEST CLIP 28POS DIP KNIFE EDGE.6 $92.846/pcs Thắc mắc
5888-2 Pomona Electronics TEST CLIP 64POS QFP 0.80MM   Thắc mắc
6109 Image 6109 Pomona Electronics TEST CLIP 44 PIN SOIC $55.59/pcs Thắc mắc
5692 Pomona Electronics DIP TEST CLIP 16PIN OXIDE PENETR   Thắc mắc
923680-20 3M 20-PIN TEST CLIP ALLOY LCC .50"   Thắc mắc
5893 Pomona Electronics CLIP TEST 48PIN .025"PITCH SSOP $420.16/pcs Thắc mắc
923690-28 Image 923690-28 3M 28-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .60" $42.055/pcs Thắc mắc
923726 Image 923726 3M 64 PIN TEST CLIP .9 ROW SPACE   Thắc mắc
5777 Pomona Electronics CLIP TEST 100PIN JEDEC QFP   Thắc mắc
927739-32 3M KNIFE EDGE 32 PIN .600 GOLD   Thắc mắc
923743-40 Image 923743-40 3M 40-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60" $56.711/pcs Thắc mắc
923690-36 Image 923690-36 3M 36-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .60"   Thắc mắc
923689-28 Image 923689-28 3M 28-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .30" $42.055/pcs Thắc mắc
5878 Pomona Electronics BREAKOUT SOCKET 32PIN PLCC   Thắc mắc
923675-44 Image 923675-44 3M 44-PIN TEST CLIP GOLD PLCC .50" $79.045/pcs Thắc mắc
927739-24 Image 927739-24 3M TEST CLIP 24POS DIP KNIFE EDGE.6 $82.92/pcs Thắc mắc
923675-68 Image 923675-68 3M 68-PIN TEST CLIP GOLD PLCC .50" $81.01/pcs Thắc mắc
5224 Pomona Electronics DIP TEST CLIP 24PIN OPEN GOLD   Thắc mắc
6151 Image 6151 Pomona Electronics TEST CLIP 144PIN TQFP .5MM PITCH   Thắc mắc
5108 Pomona Electronics DIP TEST CLIP 8PIN CLOSED GOLD   Thắc mắc
5645L Pomona Electronics TEST CLIP 160PIN QFP .65MM PITCH   Thắc mắc
923680-52 3M 52-PIN TEST CLIP ALLOY LCC $63.708/pcs Thắc mắc
923743-20 Image 923743-20 3M 20-PIN TEST CLIP GOLD DIP .30" $39.294/pcs Thắc mắc
923743-28 Image 923743-28 3M 28-PIN TEST CLIP GOLD DIP .60" $58/pcs Thắc mắc
923660-18 Image 923660-18 3M 18-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .30" $22.388/pcs Thắc mắc
5713/POM Pomona Electronics TEST CLIP 100PIN JEDEC   Thắc mắc
923670-52 3M 52-PIN TEST CLIP ALLOY PLCC .50" $73.21/pcs Thắc mắc
5645 Pomona Electronics TEST CLIP 160PIN QFP .65MM PITCH   Thắc mắc
923884-20-I 3M CABLE ASSY 20PIN DIP W/CLIP $49.005/pcs Thắc mắc
923690-64 3M 64-PIN TEST CLIP ALLOY DIP .90" $69.691/pcs Thắc mắc
927739-08 Image 927739-08 3M TEST CLIP 8POS DIP KNIFE EDGE .3 $33.995/pcs Thắc mắc
923650-16 Image 923650-16 3M 16-PIN TEST CLIP ALLOY SOIC .15" $20.833/pcs Thắc mắc
5643L-2 Pomona Electronics CLIP 100PIN 15.6X21.6MM QFP $334.61/pcs Thắc mắc
923655-16 Image 923655-16 3M 16-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .15" $22.885/pcs Thắc mắc
Tổng số 179 mặt hàng
Trước1234Tiếp theoCuối