Nhà sản xuất của

Belden's Hirschmann

Belden's Hirschmann

- Là chuyên gia về tự động hóa và công nghệ mạng, Hirschmann ™ phát triển các giải pháp sáng tạo, được hướng tới các yêu cầu của khách hàng về hiệu suất, hiệu quả và độ tin cậy đầu tư. Hirschmann hiện là thương hiệu duy nhất trên thị trường cung cấp một loạt sản phẩm hoàn chỉnh cho truyền thông dữ liệu đồng nhất trong lĩnh vực công nghiệp sử dụng các hệ thống Ethernet và Fieldbus.
Điều này bao gồm các thiết bị chuyển mạch lớp 2 và lớp 3 cũng như các hệ thống bảo mật và WLAN công nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thông toàn diện, toàn công ty mà không có vấn đề về giao diện và gián đoạn truyền thông. Các sản phẩm này được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như tự động hóa nhà máy, kiểm soát quá trình, vận chuyển và kỹ thuật cơ khí.
Hình ảnh Số Phần Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
943434042 RS20-2400T1T1SDAPHHXX.X. $3225.6/pcs Thắc mắc
HNT000268 RS20-2400M2M2EDAEHHXX.X. $3500.94/pcs Thắc mắc
943434999-22 RS20-0900NNS4SDAEHHXX.X. $1954.69/pcs Thắc mắc
SPIDER GIGA 2TX POE EEC Image SPIDER GIGA 2TX POE EEC NETWORK SWITCH-UNMANAGED 2 PORT $333.33/pcs Thắc mắc
HNT000718 RS20-2400T1T1SDHUHHXX.X. $933.36/pcs Thắc mắc
HNT000242 RS20-1600M4M4SDHPHHXX.X. $2625.65/pcs Thắc mắc
HNT000264 RS20-1700MMM2TDAEHHXX.X. $2662.18/pcs Thắc mắc
943434060 RS20-0900VVM2TDAUHHXX.X. $1598.4/pcs Thắc mắc
HNT000758 RS20-1600M2T1SDHEHHXX.X. $2122.44/pcs Thắc mắc
SPIDER-PL-20-08T1999999TY9HHHH Image SPIDER-PL-20-08T1999999TY9HHHH NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT $242.522/pcs Thắc mắc
943434999-63 RS20-0900MMM2TDBEHHXX.X. $2137.03/pcs Thắc mắc
SPIDER 5TX-EEC Image SPIDER 5TX-EEC NETWORK SWITCH-UNMANAGED 5 PORT $136.907/pcs Thắc mắc
943434020 RS20-0800S2S2SDAPHHXX.X. $2025.6/pcs Thắc mắc
HNT000200 RS20-0800T1T1SDAEEHXX.X. $1111.14/pcs Thắc mắc
943434999-71 RS20-0900MMM2SDAEHHXX.X. $1772.35/pcs Thắc mắc
HNT000636 RS20-0800T1T1EDAPHHXX.X. $1531.63/pcs Thắc mắc
HNT000160 RS20-0800M2T1EDAEHHXX.X. $1597.31/pcs Thắc mắc
HNT000132 RS20-0400S4S4SDAEHHXX.X. $1385.78/pcs Thắc mắc
SPIDER II 8TX POE Image SPIDER II 8TX POE NETWORK SWITCH-UNMANAGED 8 PORT $567.294/pcs Thắc mắc
HNT000697 RS20-1600M2T1SDAEEHXX.X. $2049.51/pcs Thắc mắc
HNT000379 RS20-0800M4T1SDBUHHXX.X. $851.88/pcs Thắc mắc
943434999-143 RS20-0800S4S4TDHPHHXX.X. $2246.39/pcs Thắc mắc
943434999-2 RS20-0800S2S2SDHUHHXX.X. $1288.91/pcs Thắc mắc
943434999-125 RS20-0800S2S2TDHPHHXX.X. $2246.39/pcs Thắc mắc
943434066 RS20-0400M4M4SDAEHHXX.X. $1078.88/pcs Thắc mắc
HNT000269 RS20-2400M2M2EDHPHHXX.X. $4011.4/pcs Thắc mắc
HNT000725 RS20-1700MMM2TDAUHHXX.X. $1524.38/pcs Thắc mắc
HNT000427 RS20-1600T1T1TDAPEHXX.X. $2275.56/pcs Thắc mắc
HNT000103 RS20-0400L2S2SDAEHHXX.X. $2406.88/pcs Thắc mắc
HNT000579 RS20-1600T1T1EDAUHHXX.X. $1007.44/pcs Thắc mắc
HNT000435 RS20-1700MMM2SDAEEHXX.X. $2516.3/pcs Thắc mắc
HNT000141 RS20-0800L2L2SDAEHHXX.X. $3923.95/pcs Thắc mắc
HNT000240 RS20-1600M4M4SDAPHHXX.X. $2552.72/pcs Thắc mắc
HNT000183 RS20-0800S2S2EDAEHHXX.X. $2173.49/pcs Thắc mắc
HNT000548 RS20-1600T1T1EDAEEHXX.X. $2129.74/pcs Thắc mắc
943434999-44 RS20-1600S4T1TDAEHHXX.X. $2377.72/pcs Thắc mắc
943434999-61 RS20-0400T1T1SDAPPH08.0. $681.49/pcs Thắc mắc
RS20-0900-004 RS20-1600M4M4TDAUHHXX.X. $2282.9/pcs Thắc mắc
HNT000276 RS20-2400M2T1SDAUHHXX.X. $1074.11/pcs Thắc mắc
HNT000221 RS20-0900VVM2SDAEHHXX.X. $2137.03/pcs Thắc mắc
943434999-86 RS20-1600M4T1SDAEHHXX.X. $2049.51/pcs Thắc mắc
HNT000227 RS20-1600L2L2SDAEHHXX.X. $4667.9/pcs Thắc mắc
HNT000387 RS20-0800T1T1TDAPHHXX.X. $1385.76/pcs Thắc mắc
HNT000142 RS20-0800L2S2EDAPHHXX.X. $3340.44/pcs Thắc mắc
HNT000639 RS20-1600S4S4TDHEHHXX.X. $2844.5/pcs Thắc mắc
HNT000171 RS20-0800M4M4SDBPHHXX.X. $1881.73/pcs Thắc mắc
HNT000604 RS20-0400S2S2SDHEHHXX.X. $1458.71/pcs Thắc mắc
HNT000169 RS20-0800M4M4SDAEEHXX.X. $1517.08/pcs Thắc mắc
943434999-173 RS20-0800M2M2TDBUHHXX.X. $1214.85/pcs Thắc mắc
SPIDER-SL-40-05T1999999SY9HHHH Image SPIDER-SL-40-05T1999999SY9HHHH NETWORK SWITCH-UNMANAGED 5 PORT $174.114/pcs Thắc mắc
Tổng số 542 mặt hàng
Trước1234567891011Tiếp theoCuối