Nhà sản xuất của

IQD Frequency Products

IQD Frequency Products

- Được hỗ trợ bởi hơn 40 năm kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm tần số, IQD là một công ty dẫn đầu thị trường trong thị trường kiểm soát tần số và một phần của tập đoàn Würtronik eiSos của Würthronik, một trong những nhà sản xuất hàng đầu về các thành phần thụ động của châu Âu. Với các khách hàng năng động tại hơn 80 quốc gia, IQD cung cấp một trong những dòng sản phẩm tần số toàn diện nhất, từ sản phẩm thương mại giá rẻ đến sản phẩm được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, ô tô và quân sự có độ tin cậy cao
Hình ảnh Số Phần Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
LFTVXO075810REEL Image LFTVXO075810REEL OSCILLATOR VCTCXO 38.880MHZ CLIP $11/pcs Thắc mắc
LFTVXO075809REEL Image LFTVXO075809REEL OSCILLATOR VCTCXO 32.7680MHZ CLI $11/pcs Thắc mắc
LFSPXO018077REEL Image LFSPXO018077REEL OSCILLATOR XO 25.0MHZ HCMOS SMD $0.84/pcs Thắc mắc
LFXTAL059532REEL Image LFXTAL059532REEL CRYSTAL 25.0MHZ 18PF SMD $0.38/pcs Thắc mắc
LFSPXO019137REEL Image LFSPXO019137REEL OSCILLATOR XO 40.0MHZ HCMOS/TTL $0.92/pcs Thắc mắc
LFXTAL003176BULK Image LFXTAL003176BULK CRYSTAL 18.4320MHZ 30PF T/H $0.256/pcs Thắc mắc
LFSPXO056244REEL Image LFSPXO056244REEL OSCILLATOR XO 25.0MHZ CMOS SMD $1.59/pcs Thắc mắc
LFSPXO009684REEL Image LFSPXO009684REEL OSCILLATOR 32.768KHZ CMOS SMD $1.5/pcs Thắc mắc
LFXTAL055299REEL Image LFXTAL055299REEL CRYSTAL 25.0MHZ 18PF SMD $0.55/pcs Thắc mắc
LFXTAL032817BULK Image LFXTAL032817BULK CRYSTAL 24.0MHZ 18PF SMD $0.38/pcs Thắc mắc
LFSPXO056300REEL Image LFSPXO056300REEL OSCILLATOR XO 48.0MHZ CMOS SMD $1.055/pcs Thắc mắc
LFXTAL026380BULK Image LFXTAL026380BULK CRYSTAL 8.0MHZ 16PF SMD $0.61/pcs Thắc mắc
LFXTAL051826REEL Image LFXTAL051826REEL CRYSTAL 7.37280MHZ 18PF SMD $0.247/pcs Thắc mắc
LFXTAL028430REEL Image LFXTAL028430REEL CRYSTAL 3.27680MHZ 18PF SMD $0.348/pcs Thắc mắc
LFSPXO056221REEL Image LFSPXO056221REEL OSCILLATOR XO 40.0MHZ CMOS SMD $1.851/pcs Thắc mắc
LFSPXO071194REEL Image LFSPXO071194REEL OSCILLATOR XO 24.5760MHZ CMOS SM $2.1/pcs Thắc mắc
LFSPXO018545REEL Image LFSPXO018545REEL OSCILLATOR XO 60.0MHZ HCMOS SMD $1.28/pcs Thắc mắc
LFXTAL068911REEL Image LFXTAL068911REEL CRYSTAL 25.0MHZ 18PF SMD $0.376/pcs Thắc mắc
LFTVXO009909BULK Image LFTVXO009909BULK OSCILLATOR VCTCXO 32.7680MHZ HCM $11.3/pcs Thắc mắc
LFXTAL059526REEL Image LFXTAL059526REEL CRYSTAL 14.318180MHZ 18PF SMD $0.38/pcs Thắc mắc
LFXTAL078424BULK Image LFXTAL078424BULK CRYSTAL 16.0MHZ 20PF T/H $0.256/pcs Thắc mắc
LFSPXO027167REEL Image LFSPXO027167REEL OSCILLATOR XO 26.0MHZ CMOS SMD $0.93/pcs Thắc mắc
LFSPXO056217REEL Image LFSPXO056217REEL OSCILLATOR XO 24.5760MHZ CMOS SM $1.59/pcs Thắc mắc
LFTCXO075795REEL Image LFTCXO075795REEL OSCILLATOR TCXO 16.3840MHZ CLIPP $11/pcs Thắc mắc
LFXTAL071775REEL Image LFXTAL071775REEL CRYSTAL 14.318.0MHZ 8PF SMD AEC- $0.44/pcs Thắc mắc
LFTVXO075807REEL Image LFTVXO075807REEL OSCILLATOR VCTCXO 20.0MHZ CLIPPE $8.91/pcs Thắc mắc
LFXTAL063321REEL Image LFXTAL063321REEL CRYSTAL 25.0MHZ 18PF SMD $0.465/pcs Thắc mắc
LFXTAL003260BULK Image LFXTAL003260BULK CRYSTAL 3.68640MHZ 16PF SMD $0.29/pcs Thắc mắc
LFXTAL063334REEL Image LFXTAL063334REEL CRYSTAL 25.0MHZ 10PF SMD $0.41/pcs Thắc mắc
LFSPXO019930REEL Image LFSPXO019930REEL OSCILLATOR XO 25.0MHZ HCMOS/TTL $0.92/pcs Thắc mắc
LFSPXO020465BULK Image LFSPXO020465BULK OSCILLATOR XO 12.2880MHZ HCMOS S $0.84/pcs Thắc mắc
LFSPXO025497REEL Image LFSPXO025497REEL OSCILLATOR XO 30.0MHZ CMOS SMD $0.93/pcs Thắc mắc
LFTVXO009918BULK Image LFTVXO009918BULK OSCILLATOR VCTCXO 26.0MHZ HCMOS $14.9/pcs Thắc mắc
LFSPXO025560REEL Image LFSPXO025560REEL OSCILLATOR XO 50.0MHZ CMOS SMD $0.93/pcs Thắc mắc
LFSPXO018036BULK Image LFSPXO018036BULK OSCILLATOR XO 10.0MHZ HCMOS SMD $0.84/pcs Thắc mắc
LFSPXO025912BULK Image LFSPXO025912BULK OSCILLATOR XO 10.000MHZ CMOS SMD $1.12/pcs Thắc mắc
LFSPXO071238REEL Image LFSPXO071238REEL OSCILLATOR XO 48.0MHZ CMOS SMD A $0.98/pcs Thắc mắc
LFXTAL019833REEL Image LFXTAL019833REEL CRYSTAL 4.0MHZ 20PF SMD $0.19/pcs Thắc mắc
LFXTAL028392BULK Image LFXTAL028392BULK CRYSTAL 4.91520MHZ 18PF SMD $0.19/pcs Thắc mắc
LFXTAL035268REEL Image LFXTAL035268REEL CRYSTAL 25.0MHZ 16PF SMD $0.376/pcs Thắc mắc
LFXTAL071258REEL Image LFXTAL071258REEL CRYSTAL 24.5460MHZ 10PF SMD AEC- $1.04/pcs Thắc mắc
LFXTAL003132BULK Image LFXTAL003132BULK CRYSTAL 6.0MHZ 30PF T/H $0.256/pcs Thắc mắc
LFXTAL026908REEL Image LFXTAL026908REEL CRYSTAL 14.74560MHZ 16PF SMD $0.29/pcs Thắc mắc
LFSPXO025492REEL Image LFSPXO025492REEL OSCILLATOR XO 12.0MHZ CMOS SMD $0.93/pcs Thắc mắc
LFXTAL059531REEL Image LFXTAL059531REEL CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD $0.38/pcs Thắc mắc
LFXTAL053798REEL Image LFXTAL053798REEL CRYSTAL 24.0MHZ 18PF SMD $0.535/pcs Thắc mắc
LFXTAL003119BULK Image LFXTAL003119BULK CRYSTAL 5.0MHZ 30PF T/H $0.256/pcs Thắc mắc
LFXTAL018153BULK Image LFXTAL018153BULK CRYSTAL 4.91520MHZ 16PF SMD $0.29/pcs Thắc mắc
LFSPXO071235REEL Image LFSPXO071235REEL OSCILLATOR XO 26.0MHZ CMOS SMD A $0.98/pcs Thắc mắc
LFOCXO063804BULK Image LFOCXO063804BULK OSC VCOCXO 38.880MHZ HCMOS SMD $79/pcs Thắc mắc
Tổng số 809 mặt hàng
Trước123456789101112131415Tiếp theoCuối