Nhà sản xuất của

MEAN WELL

MEAN WELL

- MEAN WELL là một trong những nhà sản xuất cung cấp năng lượng chuyển mạch tiêu chuẩn hàng đầu trên thế giới có hơn 8.000 mô hình off-the-shelf tiêu chuẩn cho một loạt các giải pháp cung cấp điện. Chuyên thiết kế, sản xuất và tiếp thị các nguồn cung cấp nguồn AC-DC, bộ chuyển đổi DC-DC, bộ biến tần DC-AC và bộ điều hợp / bộ sạc pin cho thị trường toàn cầu. MEAN WELL duy trì ý tưởng “đối tác quyền lực đáng tin cậy của bạn” và được dành để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cung cấp điện tốt nhất. MEAN WELL hiện có thể cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, bản địa hóa trên toàn thế giới với mạng lưới phân phối toàn cầu được bồi dưỡng bởi nỗ lực liên tục và công việc khó khăn.
Hình ảnh Số Phần Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
SPAN02C-12 Image SPAN02C-12 DC DC CONVERTER 12V 2W $7.086/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#CECEE-05 Image NMP1K2-#CECEE-05 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HHEEKH-01 Image NMP1K2-HHEEKH-01 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $608.9/pcs Thắc mắc
NMP1K2-E#HK##-00 Image NMP1K2-E#HK##-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $411.52/pcs Thắc mắc
NMP1K2-EC#KK#-00 Image NMP1K2-EC#KK#-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
NMP1K2-KHHHKK-07 Image NMP1K2-KHHHKK-07 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $611.04/pcs Thắc mắc
NMP1K2-E#CCC#-03 Image NMP1K2-E#CCC#-03 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $480.26/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CCKE#H-01 Image NMP1K2-CCKE#H-01 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-KE#KKE-00 Image NMP1K2-KE#KKE-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
NMP1K2-EK##CC-05 Image NMP1K2-EK##CC-05 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $480.26/pcs Thắc mắc
NMP1K2-##KCCK-00 Image NMP1K2-##KCCK-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
GSM25E48-P1J Image GSM25E48-P1J AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 48V 25W $14.85/pcs Thắc mắc
NMP1K2-EHCC##-00 Image NMP1K2-EHCC##-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
NET-35B Image NET-35B AC/DC CONVERTER 5V +/-12V 33W $21.36/pcs Thắc mắc
ELG-240-C1050 Image ELG-240-C1050 LED DRVR CC AC/DC 114-228V 1.05A $43.2/pcs Thắc mắc
NMP1K2-ECCEEK-04 Image NMP1K2-ECCEEK-04 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $608.9/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CCCKHH-05 Image NMP1K2-CCCKHH-05 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $608.9/pcs Thắc mắc
NMP1K2-EHE#CC-00 Image NMP1K2-EHE#CC-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#KHCHK-00 Image NMP1K2-#KHCHK-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CCC##E-00 Image NMP1K2-CCC##E-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HHKECK-01 Image NMP1K2-HHKECK-01 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $608.9/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CKKH##-02 Image NMP1K2-CKKH##-02 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $480.26/pcs Thắc mắc
NMP1K2-KEHCKC-00 Image NMP1K2-KEHCKC-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $604.48/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HKEEE#-03 Image NMP1K2-HKEEE#-03 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HCHEEH-04 Image NMP1K2-HCHEEH-04 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $608.9/pcs Thắc mắc
NMP650-ECHC-00 Image NMP650-ECHC-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 65 $418.56/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HECEEC-00 Image NMP1K2-HECEEC-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $604.48/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HHEHEE-00 Image NMP1K2-HHEHEE-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $604.48/pcs Thắc mắc
NMP1K2-KC#KE#-00 Image NMP1K2-KC#KE#-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
NMP1K2-EEKKKC-08 Image NMP1K2-EEKKKC-08 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $611.04/pcs Thắc mắc
NMP1K2-C#HCKK-05 Image NMP1K2-C#HCKK-05 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-KKKCK#-01 Image NMP1K2-KKKCK#-01 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
HEP-600-12 Image HEP-600-12 AC/DC CONVERTER 12V 480W $216/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#ECKHH-05 Image NMP1K2-#ECKHH-05 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CKE###-00 Image NMP1K2-CKE###-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $411.52/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CHCCCC-08 Image NMP1K2-CHCCCC-08 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $611.04/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CCEEC#-00 Image NMP1K2-CCEEC#-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
RSP-1500-27 Image RSP-1500-27 AC/DC CONVERTER 27V 1512W $328.57/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CC#HHH-05 Image NMP1K2-CC#HHH-05 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-H#CHE#-00 Image NMP1K2-H#CHE#-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#KKKKK-02 Image NMP1K2-#KKKKK-02 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-K#EEEE-09 Image NMP1K2-K#EEEE-09 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $546.72/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CECC#E-00 Image NMP1K2-CECC#E-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
NMP1K2-CC#HKH-01 Image NMP1K2-CC#HKH-01 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $544.58/pcs Thắc mắc
NMP1K2-KK##HH-00 Image NMP1K2-KK##HH-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $475.84/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HHC#KE-00 Image NMP1K2-HHC#KE-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
NMP1K2-#HCHHE-00 Image NMP1K2-#HCHHE-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $540.16/pcs Thắc mắc
NMP1K2-HHHHEH-01 Image NMP1K2-HHHHEH-01 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $608.9/pcs Thắc mắc
NMP1K2-##H#EK-00 Image NMP1K2-##H#EK-00 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $411.52/pcs Thắc mắc
NMP1K2-##EEKK-05 Image NMP1K2-##EEKK-05 NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 $480.26/pcs Thắc mắc
Tổng số 36,290 mặt hàng
Trước123456789101112131415Tiếp theoCuối