Nhà sản xuất của

MaxBotix Inc.

MaxBotix Inc.

- MaxBotix Inc là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về cảm biến siêu âm cung cấp máy đo khoảng cách siêu âm dễ sử dụng, cung cấp các giải pháp đo ổn định và được thiết kế thành nhiều giải pháp cho các môi trường được bảo vệ và không được bảo vệ bao gồm Ứng dụng Kiosk, Ứng dụng robot, Ứng dụng UAV, ứng dụng hồ sơ xe và ứng dụng phát hiện con người. MaxBotix hiện cung cấp hơn 70 cảm biến tiêu chuẩn trên 13 dòng sản phẩm cùng với các phụ kiện liên quan. Dù ứng dụng là gì, MaxBotix có cảm biến siêu âm để xử lý các môi trường đo lường và chất lỏng khó khăn nhất. Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Mỹ và tuân thủ CE.
Hình ảnh Số Phần Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
MB7389-510 Image MB7389-510 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $149.95/pcs Thắc mắc
MB7460-611 Image MB7460-611 ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR $313.37/pcs Thắc mắc
MB7072-221 Image MB7072-221 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR $213.37/pcs Thắc mắc
MB7364-111 Image MB7364-111 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $263.37/pcs Thắc mắc
MB7554-120 Image MB7554-120 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $239.95/pcs Thắc mắc
MB7489-500 Image MB7489-500 ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR $199.95/pcs Thắc mắc
MB7789-731 Image MB7789-731 ULTRASONIC SENSOR 420SC-MAXSONAR $353.37/pcs Thắc mắc
MB7386-121 Image MB7386-121 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $233.37/pcs Thắc mắc
MB7072-121 Image MB7072-121 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR $213.37/pcs Thắc mắc
MB7386-111 Image MB7386-111 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $233.37/pcs Thắc mắc
MB7137-420 Image MB7137-420 ULTRASONIC SENSOR XL-TRASHSONAR $139.95/pcs Thắc mắc
MB7360-200 Image MB7360-200 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $79.772/pcs Thắc mắc
MB7560-630 Image MB7560-630 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $229.95/pcs Thắc mắc
MB7040-730 Image MB7040-730 ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR $179.95/pcs Thắc mắc
MB7780-721 Image MB7780-721 ULTRASONIC SENSOR 420SC-MAXSONAR $313.37/pcs Thắc mắc
MB7138-201 Image MB7138-201 ULTRASONIC SENSOR XL-TRASHSONAR $173.37/pcs Thắc mắc
MB7070-520 Image MB7070-520 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR $139.95/pcs Thắc mắc
MB1260-000 Image MB1260-000 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-EZ $39.478/pcs Thắc mắc
MB7760-700 Image MB7760-700 ULTRASONIC SENSOR 420SC-MAXSONAR $199.95/pcs Thắc mắc
MB7092-700 Image MB7092-700 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR $110.98/pcs Thắc mắc
MB7769-621 Image MB7769-621 ULTRASONIC SENSOR 420SC-MAXSONAR $313.37/pcs Thắc mắc
MB7569-610 Image MB7569-610 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $189.95/pcs Thắc mắc
MB7354-120 Image MB7354-120 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $189.95/pcs Thắc mắc
MB7564-121 Image MB7564-121 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $313.37/pcs Thắc mắc
MB7138-530 Image MB7138-530 ULTRASONIC SENSOR XL-TRASHSONAR $179.95/pcs Thắc mắc
MB7072-731 Image MB7072-731 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR $253.37/pcs Thắc mắc
MB7360-720 Image MB7360-720 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $151.29/pcs Thắc mắc
MB7138-420 Image MB7138-420 ULTRASONIC SENSOR XL-TRASHSONAR $139.95/pcs Thắc mắc
MB7563-801 Image MB7563-801 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $288.37/pcs Thắc mắc
MB7364-101 Image MB7364-101 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $223.37/pcs Thắc mắc
MB7040-221 Image MB7040-221 ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR $213.37/pcs Thắc mắc
MB7580-531 Image MB7580-531 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $303.37/pcs Thắc mắc
MB7062-701 Image MB7062-701 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR $173.37/pcs Thắc mắc
MB7586-130 Image MB7586-130 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $254.95/pcs Thắc mắc
MB7384-800 Image MB7384-800 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $189.95/pcs Thắc mắc
MB7583-831 Image MB7583-831 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $368.37/pcs Thắc mắc
MB7489-520 Image MB7489-520 ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR $239.95/pcs Thắc mắc
MB7369-700 Image MB7369-700 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $121.45/pcs Thắc mắc
MB7580-220 Image MB7580-220 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $189.95/pcs Thắc mắc
MB7564-821 Image MB7564-821 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $353.37/pcs Thắc mắc
MB7138-200 Image MB7138-200 ULTRASONIC SENSOR XL-TRASHSONAR $104.44/pcs Thắc mắc
MB7574-821 Image MB7574-821 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $353.37/pcs Thắc mắc
MB7051-811 Image MB7051-811 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR $268.37/pcs Thắc mắc
MB7040-700 Image MB7040-700 ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR $76.748/pcs Thắc mắc
MB7586-100 Image MB7586-100 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $108.792/pcs Thắc mắc
MB7384-100 Image MB7384-100 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $93.24/pcs Thắc mắc
MB7062-120 Image MB7062-120 ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR $139.95/pcs Thắc mắc
MB7489-611 Image MB7489-611 ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR $313.37/pcs Thắc mắc
MB7569-230 Image MB7569-230 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR $229.95/pcs Thắc mắc
MB7384-830 Image MB7384-830 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR $269.95/pcs Thắc mắc
Tổng số 1,453 mặt hàng
Trước123456789101112131415Tiếp theoCuối