Nhà sản xuất của

TXC Corporation

TXC Corporation

- Được thành lập vào năm 1983, TXC thành lập chính nó như là một nhà sản xuất sản phẩm hàng đầu về điều khiển tần số. Ngày nay, dòng sản phẩm mở rộng của TXC bao gồm các bộ cộng hưởng tinh thể, tinh thể ô tô, bộ dao động tinh thể, thiết bị SAW và mô đun thời gian.
Trong những năm qua, TXC đã giành được một danh tiếng về hỗ trợ kỹ thuật đẳng cấp thế giới và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, gần đây, họ cũng đã thực hiện một bước tiến quan trọng để giúp bảo vệ môi trường của chúng tôi thông qua một số thành tựu sinh thái, bao gồm hệ thống Sạch & Khô (CDA) cải tiến và hệ thống thu hồi khí CO2 trong năm 2008. Trong tương lai, kế hoạch TXC để giảm lượng phát thải CO2 hơn nữa.
Duyệt qua trang web của chúng tôi để biết mô tả sản phẩm và hình ảnh về hàng hóa TXC trong kho.
Hình ảnh Số Phần Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
BS-156.250MCC-T Image BS-156.250MCC-T OSC SO 156.25MHZ LVPECL SMD $3.591/pcs Thắc mắc
TC-49.152MCE-T Image TC-49.152MCE-T OSC MEMS 49.152MHZ CMOS SMD   Thắc mắc
9C25000008 Image 9C25000008 CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD $0.194/pcs Thắc mắc
AA-13.560MAHE-T CRYSTAL 13.560MHZ 12PF SMD $0.435/pcs Thắc mắc
7S-25.000MAHE-T Image 7S-25.000MAHE-T CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD $0.709/pcs Thắc mắc
7M27000149 Image 7M27000149 CRYSTAL 27MHZ 8.5PF SMD $0.431/pcs Thắc mắc
9C24000002 Image 9C24000002 CRYSTAL 24MHZ 20PF SMD $0.194/pcs Thắc mắc
7W-40.000MBB-T Image 7W-40.000MBB-T OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD $0.983/pcs Thắc mắc
9C-5.0688MAAE-T Image 9C-5.0688MAAE-T CRYSTAL 5.0688MHZ 12PF SMD $0.229/pcs Thắc mắc
7V-24.000MAAB-T Image 7V-24.000MAAB-T CRYSTAL 24.000MHZ 6PF SMT $0.367/pcs Thắc mắc
AV-16.9344MAHE-T CRYSTAL 16.9344MHZ 12PF SMD $0.435/pcs Thắc mắc
7S-25.000MAAE-T Image 7S-25.000MAAE-T CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD $0.479/pcs Thắc mắc
8W12220001 Image 8W12220001 OSC XO 12.288MHZ 1.8V SMD $1.21/pcs Thắc mắc
7W-70.656MBA-T OSC XO 70.656MHZ CMOS SMD $1.274/pcs Thắc mắc
TD-62.500MBE-T Image TD-62.500MBE-T OSC MEMS 62.50MHZ CMOS SMD   Thắc mắc
8W-37.000MBE-T OSC XO 37.000MHZ CMOS SMD $1.134/pcs Thắc mắc
8W-32.350MBD-T Image 8W-32.350MBD-T OSC XO 32.35MHZ CMOS SMD $1.21/pcs Thắc mắc
8Y-20.000MAAE-T Image 8Y-20.000MAAE-T CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD $0.405/pcs Thắc mắc
7L-40.000MCG-T Image 7L-40.000MCG-T OSC TCXO 40.000MHZ CLPD SNWV SMD $1.958/pcs Thắc mắc
7A-12.288MAHK-T Image 7A-12.288MAHK-T CRYSTAL 12.288MHZ 20PF SMD $0.38/pcs Thắc mắc
7M-16.6670MAHE-T Image 7M-16.6670MAHE-T CRYSTAL 16.6670MHZ 12PF SMD $0.51/pcs Thắc mắc
TC-65.000MBE-T Image TC-65.000MBE-T OSC MEMS 65.000MHZ CMOS SMD   Thắc mắc
7W-36.000MAB-T Image 7W-36.000MAB-T OSC XO 36.000MHZ CMOS SMD $1.035/pcs Thắc mắc
TW-DIY-5073 Image TW-DIY-5073 BIG PIC CLOCK KIT 2.3"/0.56" LED $125.98/pcs Thắc mắc
8Z-38.400MAHI-T Image 8Z-38.400MAHI-T CRYSTAL 38.400MHZ 16PF SMT $0.479/pcs Thắc mắc
7W-22.1184MBE-T Image 7W-22.1184MBE-T OSC XO 22.1184MHZ CMOS SMD $0.956/pcs Thắc mắc
7B-16.000MAHJ-T Image 7B-16.000MAHJ-T CRYSTAL 16.000MHZ 18PF SMD $0.495/pcs Thắc mắc
TD-14.7456MCD-T Image TD-14.7456MCD-T OSC MEMS 14.7456MHZ CMOS SMD   Thắc mắc
9C-20.000MBBK-T Image 9C-20.000MBBK-T CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD $0.282/pcs Thắc mắc
7M-12.288MAHC-T Image 7M-12.288MAHC-T CRYSTAL 12.288MHZ 9PF SMT $0.367/pcs Thắc mắc
7B-25.000MAHJ-T Image 7B-25.000MAHJ-T CRYSTAL 25.000MHZ 18PF SMD $0.495/pcs Thắc mắc
7M-12.000MAHC-T Image 7M-12.000MAHC-T CRYSTAL 12.000MHZ 9PF SMT $0.367/pcs Thắc mắc
TB-14.31818MBD-T Image TB-14.31818MBD-T OSC MEMS 14.31818MHZ CMOS SMD   Thắc mắc
AV27070005 Image AV27070005 CRYSTAL 27MHZ 8PF SMD $0.67/pcs Thắc mắc
7B-30.000MAAE-T Image 7B-30.000MAAE-T CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD $0.429/pcs Thắc mắc
7L26002017 Image 7L26002017 OSC TCXO 26MHZ 2.8V SMD $1.12/pcs Thắc mắc
BB-125.000MCE-T Image BB-125.000MCE-T OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD $3.95/pcs Thắc mắc
7C83330001 Image 7C83330001 OSC XO 83.3330MHZ 3.3V SMD $2.114/pcs Thắc mắc
7M-26.000MAAE-T Image 7M-26.000MAAE-T CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD $0.387/pcs Thắc mắc
7M-114.285MCFJ-T Image 7M-114.285MCFJ-T CRYSTAL 114.2850MHZ 18PF SMD $2.074/pcs Thắc mắc
TB-70.000MDE-T OSC MEMS 70.000MHZ CMOS SMD   Thắc mắc
7A12070007 Image 7A12070007 CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD $0.387/pcs Thắc mắc
8Z-16.000MEEQ-T Image 8Z-16.000MEEQ-T CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD $1.217/pcs Thắc mắc
8Y-19.200MAAJ-T Image 8Y-19.200MAAJ-T CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF SMD $0.811/pcs Thắc mắc
AB-26.000MEIE-T Image AB-26.000MEIE-T CRYSTAL 26.000MHZ 12PF SMD $0.555/pcs Thắc mắc
9B36000056 Image 9B36000056 CRYSTAL 36MHZ 20PF TH $0.176/pcs Thắc mắc
7M16600001 Image 7M16600001 CRYSTAL 16.666670MHZ 12PF SMD $0.431/pcs Thắc mắc
7C-50.0000MDA-T OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD $1.115/pcs Thắc mắc
AH-32.768KEWC-T CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD $0.508/pcs Thắc mắc
7V-40.000MAAV-T Image 7V-40.000MAAV-T CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD $0.431/pcs Thắc mắc
Tổng số 6,818 mặt hàng
Trước123456789101112131415Tiếp theoCuối