Được đảm bảo 100% mới & Orininal, Bảo hành 1 năm cho tất cả các sản phẩm.